Öğretmenlerimiz

Selami
Yalçın

Tarih Alan Bilgisi

Mustafa
Özdemir

Tarih Alan Bilgisi

Tuncay
Sala

Tarih Alan Eğitimi

Emrah
Kaya

Tarih Alan Eğitimi

Özcan
Şahin

Tarih Alan Eğitimi

Göktuğ
Yılmaz

Sosyal Bilgiler ÖABT
Coğrafya

Reyhani
Karakoç

Sosyal Bilgiler
Yan Alanlar & Vatandaşlık

Sait
Zaman

Sosyal Bilgiler Yan Alanlar

Akın
Güneş

Sosyal Bilgiler ÖABT
Coğrafya

Zarif Yoldaş
Kurt

Türkçe

Hakan
Bileyen

Coğrafya

Alparslan
Doymuş

Matematik

Gökçer
Ateş

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Adem
Dirican

Program Geliştirme

Meryem
Habeşoğlu

Öğrenme

Psikolojisi

Kamil
Çörekçi

Gelişim Psikolojisi

Temel
Kalafat

Rehberlik ve Özel Eğitim

Ercan
Şahin

Ölçme ve Değerlendirme

Zarif
Muallime

DİKAB Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi